Noticies

AJUDA ACTIVITATS MULTIESPORT

“La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de maig de 2018, ha concedit una ajuda de 3.800,00 € per a activitats multiesports, dins de la Convocatòria del Pla d’ajudes als Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi, de la província d’Alacant, així com a les Entitats Esportives Municipals depenents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.) per a la realització d’activitats esportives o manteniment d’Escoles Esportives Municipals, anualitat 2018.”

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.