Noticies

NOVES SUBVENCIONS

Per Decret del Sr. Diputat d’Esports, núm. 10.357, de data 19/06/2018, s’ha concedit a l’Ajuntament de Llíber una ajuda de 2.304,01 €, dins de la Convocatòria del Pla d’Ajudes a Ajuntaments i EATIM, per a l’adquisició de material i equipament esportiu 2018.

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juny de 2018 va acordar concedir dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2018, una ajuda de 3.000,00 €, per a la Fira Medieval Llíber 2018.

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.