Noticies

SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE JOVENTUT

“La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 04 de juliol de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber una ajuda d’1.209,37 € per a les Jornades Lúdiques Multiactivitat, dins de la Convocatòria de Subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (I.A. T. I. M.) de la província d’Alacant per a activitats en matèria de Joventut, anualitat 2018.”

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.