Uncategorized

Ple – Sessió extraordinària

L’Ajuntament de Llíber celebrarà sessió extraordinària, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial el dia 22 DE MAIG DE 2017 (DILLUNS), i a les catorze hores i trenta minuts (14:30 hores).

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, d’actes de sessions anteriors.

2.- Adonar de Decrets d’Alcaldia.

3 –Adonar de les subvencions o ajudes concedides.

4.- Sol·licitar la inclusió de l’obra denominada “Piscina, vestuaris i condicionament de zones adjacents a Llíber”, a la Convocatòria per al Pla Provincial de Cooperació a les obres i serveis de competència municipal per 2018.

5.- Moció denominació Hospital Comarcal.

6.- Aprovació, si escau, de signatura de conveni.

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.