Noticies

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ

Per Decret del Sr. Diputat d’Esports, núm. 10275, de data 28 de maig de 2018, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Llíber, una subvenció per import de  812,58 euros, dins de la Convocatòria del Pla d’Ajudes als Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior a 5.000 habitants, per a la realització de programes d’activitat física  dirigida a persones majors, anualitat 2018.

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.