Noticies

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

” Per Decret del Vicepresident 6º i Diputat de Protecció i Gestió del Territori, número 238, de data 18 de juny de 2018, s’ha concedit a  aquest Ajuntament de Llíber, una ajuda de 30.000,00 €, per a la creació d’un espai natural, dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions a favor d’Ajuntaments de la Província d’Alacant per a inversions en zones verdes de titularitat municipal,  a executar per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant (anualitat 2018)”.

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.