Noticies

SUBVENCIONS CONCEDIDES

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada l’un d’agost de dos mil divuit, va acordar concedir una ajuda de 328,94 €, per al tractament d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari, dins de la Convocatòria  per a la concessió d’ajudes per als tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari, en municipis de la província d’Alacant (Anualitat 2018)

 

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.