Noticies

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (IV)

” La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 29 de juliol de 2020, dins de la Convocatòria de subvencions a *Aytos i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (*EATIM) de la província d’Alacant amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2020, va acordar concedir a l’Ajuntament de *Lliber, una ajuda de 1.212, 42 €, per al programa “L´estereotip no és una excusa”

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.