Noticies

AJUDES A PIMES I AUTÒNOMS

“AJUDES A PIMES I AUTÒNOMS DE LLIBER PER A FER FRONT A ELS  EFECTES DEL CORONAVIRUS  COVID-19″ TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS DEL 07 Al 29 D’OCTUBRE DE 2020 (TOTS DOS INCLUSIVAMENT).

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 191, de data 06 d’octubre de 2020, s’han publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a fer costat a les persones autònomes, microempreses i petites empreses de Llíber per a fer front a l’efecte del Coronavirus Covid-19 i convocatòria per a l’exercici 2020. El termini per a sol·licitar les ajudes és de 15 dies hàbils, a partir de l’endemà a aquesta publicació”.

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.