Noticies

CONCESSIÓ AJUDA PER A TRACTAMENTS DE CONTROL DE DÍPTERS

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia cinc d’agost de dos mil vint, va adoptar, concedir a l’Ajuntament de *Lliber una ajuda de 1.633,50 euros, per al tractament de control de dípters, dins de la Convocatòria per a la concessió d’ajudes per als tractaments de control de dípters en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2020.”

 

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.