Programació

Curs d’espanyol per a estrangers

“La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juny de 2018, va aprovar la concessió d’una ajuda per a l’Ajuntament de Llíber, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de ciutadans estrangers, anualitat 2018, del 100% per a l’activitat curs d’espanyol per a estrangers Llíber Abril-Juny 2018”.

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.