Noticies

Subvenció Diputación de Alicante

Per Decret de la Sra. Vicepresidenta 2a i Diputada de Cicle Hídric número 2020-4779, de data 15 de desembre de 2020, es va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber una ajuda de 119.934,10 euros, per a la renovació de la xarxa d’aigua potable en un tram del camí Morterets a Llíber, dins de la Convocatòria per a la concessió en l’exercici 2020 de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament a executar per la Diputació d’Alacant. Així mateix la Diputació subvencionarà  la redacció del Projecte per  un import de 3.348,85 euros

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.