Noticies

Subvencions  per a reparacions i conservació de camins

Subvencions  per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial. Anualitat 2020, Línies 1 i 2.”

“La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2020, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber una ajuda de 2.500 € per a desbrossament del camí Font d’*Aixà i *Figueral i una subvenció de 5.000 € per a reparació i *bacheo del camí Depuradora, dins de la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i Entitats Locals de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitant, per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial. Anualitat 2020, Línies 1 i 2.”

Subvenció concedida a l’Ajuntament de Llíber dins de la convocatòria de municipis adherits al Pacte dels Alcaldes per al clima i l’energia a la província d’Alacant.

” El Sr. Diputat de Medi Ambient, Energia  i Residus Sòlids Urbans mitjançant Decret núm. 2288 de 30 de juny de 2020, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber una ajuda de 1.000 € per a l’Avaluació de Vulnerabilitat i Riscos del Canvi Climàtic i Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (Integrat) (*ECC, PAUS)-Prestació III.”

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.