Noticies

SUBVENCIÓ MULTIESPORT

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 21 d’octubre de 2020, va acordar concedir, una ajuda de 1.832,02 € per a l’activitat multiesport, de 2 de novembre de 2019 a març de 2020, dins de la Convocatòria del “Pla Ajudes a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de la província d’Alacant, així com Entitats esportives municipals dependents d’aquests, per a la realització d’activitats esportives o per al funcionament d’Escoles esportives municipals, anualitat 2020

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.