Noticies

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ D’ALACANT

” En relació amb la línia 4 Foment de l’Agricultura i sosteniment del medi rural, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments  i Entitats Locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius de la Diputació Provincial d’Alacant, la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 5 d’agost de 2020, va acordar concedir una ajuda de 2.500,01 € per al Desbrossament i neteja de marges del camí “*Cau-*Marnes”.

” La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 5 d’agost de 2020, en relació a la Convocatòria de la concessió de subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius de la Diputació d’Alacant, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber, dins de la línia 1- Fires i altres esdeveniments comercials, una ajuda de 818,44 euros, per al lloguer de carpes i activitats complementàries limitades al 30% del pressupost per a la Fira de Sant Antoni 2020″.

“En relació amb la Línia 3- Promoció Econòmica- dins de la Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius de la Diputació d’Alacant, la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 5 d’agost de 2020, va acordar concedir una ajuda de 3.109,70 euros, per a les despeses d’organització del curs de formació en comerç online destinat a fomentar l’emprenedoria i el desenvolupament de les Pimes de Llíber”.

 

 

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.