Noticies

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ D’ALACANT (II)

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ BOMBERS 2020- AJUNTAMENT DE *LLIBER

” La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada amb data 09 de setembre de 2020, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber, una ajuda de 7.839,40 euros, per a cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant, corresponent a l’anualitat 2020″.

PROMOCIÓ ECONÒMICA LÍNIA 3

” En relació  amb la Línia 3- Promoció Econòmica- dins de la Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius de la Diputació d’Alacant, la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió  ordinària celebrada el dia 5 d’agost de 2020, va acordar concedir una ajuda de 3.109,70 euros, per a les despeses d’organització del curs de formació en comerç online destinat a fomentar l’emprenedoria i el desenvolupament de les Pimes de Llíber”.

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.