Noticies

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (V)

” La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d’agost de 2020 va adoptar, concedir a l’Ajuntament de Llíber una ajuda de 4.712,00 €, per a les activitats Escola d’estiu 2020 i Bellesa i benestar a partir dels 60 anys i una subvenció de 3.008,00 € per a l’adquisició d’equipament consistent en un equip multimèdia per a videoconferències, dins de la Convocatòria de subvencions destinades a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants, Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi i Mancomunitats de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2020.”

 

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.