•   Agrair a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Departament d’Igualtat i Joventut, la concessió a l’Ajuntament de Llíber, d’una subvenció per import d’1.300,00 Euros, amb destinació a les Jornades Lúdiques Multiactivitat, […]
  • Excel·lent notícia que ens confirma la Generalitat, certificant la correcta qualitat de l’aigua per al consum humà en la nostra zona  
  •   Agrair a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Benestar Social, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Llíber, consistent en 4 Equips Informàtics per al Centre Social de la Tercera Edat, […]
  • L’Ajuntament celebrarà sessió ordinària, al Centre Social Polivalent de Llíber, el dia 26 de juliol de 2016 (dimarts), a les 20:30 hores (vint hores i trenta minuts), per tractar els […]
  • D. JOSÉ JUAN REUS REUS, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LLIBER, FA SABER QUE: S’ALCEN LES RESTRICCIONS EXISTENTS PER AL CONSUM D’AIGUA, INCLOENT ELS USOS COM A BEGUDA I PREPARAT D’ALIMENTS, […]