• I CONCURSO FOTOGRAFÍA LLÍBER PARTICIPANTES: Podrán participar tanto aficionados como profesionales de la fotografía, los participantes del concurso autorizan al Ayuntamiento a hacer uso de las imágenes con fines promocionales, […]
  • El pròxim 7 d ‘agost al Consultori Mèdic
  • ” La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de juny de 2019, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber, una ajuda […]
  • La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada amb data 12 de juny de 2019, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Llíber, dins de la […]