• EDICTE: Programa d’Actuació Integrada Sector Medina   EDICTO
  • ” Per Decret del Vicepresident 6º i Diputat de Protecció i Gestió del Territori, número 238, de data 18 de juny de 2018, s’ha concedit a  aquest Ajuntament de Llíber, […]
  • FESTES 2018 – VALENCIÀ DILLUNS 13 D’AGOST DIA DE LA PRESENTACIÓ 17:00 Partida de pilota valenciana. 21:30 Volteig general de campanes. Presentació dels Festers i Festeres 2018, Pregó de Festes […]
  • “La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de julio de 2018, adoptó, el acuerdo de conceder al Ayuntamiento de […]
  • “La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 04 de juliol de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber una ajuda d’1.209,37 […]