• “La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 04 de juliol de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber una ajuda d’1.209,37 […]
  • “La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber, dins de la […]
  • La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió celebrada amb data 27 de juny de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber, dins de la Convocatòria […]
  • Per Decret del Sr. Diputat d’Esports, núm. 10.357, de data 19/06/2018, s’ha concedit a l’Ajuntament de Llíber una ajuda de 2.304,01 €, dins de la Convocatòria del Pla d’Ajudes a […]
  • “La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juny de 2018, va aprovar la concessió d’una ajuda per a l’Ajuntament de […]