• Dissabte que ve 15 de juny de 2019, a les 12.00 hores, en el saló de sessions de l’Ajuntament de Llíber, tindrà lloc la sessió extraordinària, amb motiu de la […]
  • L’Ajuntament Llíber en col.laboración amb la Consellería de Sanitat Universal  i Salut Pública  participa  en la difusió del Programa de Prevenció del Càncer Colorrectal,  dirigit a homes i dones entre […]
  •   BASES DEL CONCURS: PRIMERA.- Podran participar tots aquells, majors d’edat, que siguen ELABORADORS de vi mitjançant tècniques artesanals. SEGONA.- El raïm ha de ser produït al termes de Llíber o […]
  • El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión EXTRAORDINARIA, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial el día 20 DE FEBRERO (MIÉRCOLES), y a las catorce horas y treinta minutos (14:30 […]