Noticies

NOVES SUBVENCIONS REBUDES

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió celebrada amb data 27 de juny de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber, dins de la Convocatòria de difusió de música i teatre, anualitat 2018, la quantitat d’1.900,00 euros per a l’actuació Mariachi Show, del grup Globalplay Entertaiment, S. L. O.

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió celebrada amb data 20 de juny de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant, per al foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2018, la quantitat d’1.500,00 euros per la Fira del Llauradorvalència Llíber 2018.

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió celebrada amb data 27 de juny de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament de Llíber, dins de la Convocatòria de difusió de música i teatre, anualitat 2018, la quantitat d’1.520,00 euros per a l’actuació Cabaret Ferotge Cabaret Feroç, del grup Assoc. L’Oracle de L’Est.

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.