Regidors

José Juan Reus Reus, Alcalde. Contacte: alcaldia@lliber.org
José Miguel Reus Reus, 1r Tinent Alcalde, delegacions: Comerç, Festes, Servicis. Contacte: jmreus@lliber.org
Vicente Andres Ivars Más, Economia i Hisenda, Esports i Protecció Civil. Contacte: vicentivars@lliber.org
Carmen Morant Monserrat, 2n Tinent Alcalde, delegacions: Tursime i Serveis Socials. Contacte: cultura@lliber.org
Suzanne Mcallister, Residents Europeus, Sanitat i igualtat. Contacte: residentes@lliber.org
Lucia Mulet Monserrat, Educació i Cultura. Contacte: l.mulet@lliber.org
Joaquín Olaso García, Medi ambient Contacte: alcaldia@lliber.org
Peter John Monk Burton, Joventut Contacte: p.jhon@lliber.org
Diego Martínez Ortola, Industria, Agricultura, Pesca i Alimentació Contacte: alcaldia@lliber.org

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.